Onder Moeders vleugels  / Under Mother’s wings

 

Moeder zwemt voorbij

Waakzaam, trots, hals gestrekt

 

Het ene kind verschuilt zich

Onder moeders vleugels

Vertrouwend op bescherming

 

Het andere kind is brutaal

Op moeders vleugels

Vol de wereld in kijkend

 

Beiden nog onwetend

Van de gevaren

Van het losgelaten worden

 

Onder moeders vleugels

Heerlijk.

********************************************************************************************************************************************************************** 

Mother  swimming by

Watchful, proud, straight neck

 

One child hiding

under Mother’s wings

relying on protection

 

The other child cheeky

on Mother’s wings

looking at the world

 

Both still  not aware

of the dangers

when left on their own wings

 

Under mother’s wings

Lovely.