Former exhibition photo’s (poems in Dutch)

Kwetsbaar Rood / Vulnerable Red

Laatste Houvast / Last Hold

Verleider / Seducer 

Hier ben ik / Here I Am

De Wachters / The Guards

Bescherming / Protection 

Rode Soldaat / Red Soldier

Groene Soldaat / Green Soldier

Gedachtenrivieren / River of Thoughts

Schitterend Wad / Brilliant Wad

Onder Moeders vleugels / Little Women

Verfbad in de Haven / Paintbath in the Harbor

Molengoud / Mill’s Gold

Zonbalen / Sunbales

Portretje / Little Portrait

Bidden met scherpe blik / Praying with sharp eyes