I am a human being who loves nature and sometimes eternalize what nature shows me by making a picture, tale or poem: animals, nature, surprising encounters : Foxwildlife.

Gedachtenrivieren / Rivers of thougths

I almost wrote “our” nature, but nature will never be ours.

We are just guests with the opportunity to smell, taste, listen, look and enjoy what nature is offering us.

Enjoy and stay surprised about the little and the big treasures surrounding us!

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************

Ik ben een mens die de natuur liefheeft en dat wat de natuur aanreikt soms vereeuwigt in foto’s en teksten: dieren, natuur, onverwachte ontmoetingen : Foxwildlife.

Ik had bijna “onze” natuur geschreven, maar de natuur zal nooit van ons zijn.

Wij zijn slechts gasten die in de gelegenheid worden gesteld om te ruiken, te proeven, te luisteren, te kijken en te genieten van wat de natuur ons biedt.

Geniet en blijf verwonderd over de kleine en grote schatten om ons heen!

 

Annita Hoekstra

Fox Wild Life Natuurfotografie

 

 

All photo’s & texts/Alle foto’s en teksten: © Fox Wild Life Natuurfotografie / Annita Hoekstra

Geen enkel gedeelte uit deze weergave mag, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, in welke vorm dan ook gereproduceerd of in een elektronisch systeem worden gebruikt, gekopieerd of uitgebreid worden. Commercieel gebruik van informatie uit deze pagina is met nadruk verboden.

Kvk: 58656677

Btw: NL121475281B01